PhDr. Iveta Kopecká - psycholožka

Vzdělání

1981 - Jednooborové studium psychologie na Filozofické fakultě. UK Bratislava

1984 - Rigorózní zkouška UK Bratislava

1989 - Atestace z klinické psychologie při IPVZ (Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví)

 

Akreditované výcviky:

 • Specializace v systematické psychoterapii zakončená zkouškou

 • Skupinová psychoanalytická psychoterapie

 • Katatymně-imaginativní psychoterapie

 • Systematická psychoterapie

 • Kognitivně behaviorální psychoterapie

 

Praxe:

 • 30 let psychologické praxe:

 • Psychologická ambulance  (1983-1990)

 • Privátní praxe – ambulance klinické psychologie (od roku 1993)

 • Krizové centrum sociálních služeb Praha (od roku 2002)

 • Krizové centrum pro mládež (v 1990-1993)

 

Pravidelně, min. 2x ročně, se účastním odborných seminářů, supervize a výcviku

 

Používané terapie a metody:

 • terapie systemická - člověk je chápán jako součást jeho sociálního okolí a terapie se zaměřuje na řešení problémů.
 • terapie kognitivně behaviorální - jde o nácvik dovedností, změny v chování, myšlení, umění zvládat úzkostné stavy, fóbie, deprese, závislosti….
 • relaxační techniky
 • dynamická psychoterapie a psychoanalytická psychoterapie – snaží se klientovi pomoci, aby porozuměl:

     -       vlastnímu podílu na opakujících se problémech

     -       souvislostem mezi současným chováním, či prožíváním a významnými dřívějšími zážitky
     -       směřuje k dosažení náhledu
 • katatymně imaginativní psychoterapie

    -       patří do skupiny dynamicky orientovaných psychoterapií

    -       terapeut při ní žádá zrelaxovaného klienta, aby si představil určité obrazové motivy
    -       předpokládá se, že tyto imaginace mají symbolický význam a odráží jak aktuální 
            emoční ladění klienta, tak i případný konfliktní materiál v jeho nevědomí

 

 


Kontakt

Psychologická poradna PhDr. Ivety Kopecké

Jabloňová 8
Praha 10
106 00


773 583 532